Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esbeko

Kotelny s kotli Benekov na uhlí, pelety a obilí.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

185. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 01. 09. 2019 od 9 do 13 hod.

184. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 25. 08. 2019 od 9 do 13 hod.

183. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 08. 2019 od 9 do 13 hod.

182. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 14. 07. 2019 od 9 do 13 hod.

181. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 07. 07. 2019 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


archiv-ESEL-Automatický kotel BENEKOV L35


   Použití kotle

 

• kotel L35 je určen především pro vytápění středních objektů - obchodů, škol, rekreačních zařízení, velkých rodinných domků, apod.

 


   Přednosti kotle

 

automatický provoz kotle, řízený pokojovým termostatem, zaručující komfort

vysoká účinnost až 83,1%

možnost ohřevu TUV

• možnost spalování biomasy v podobě dřevěných pelet

• mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku

jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

nízké provozní náklady

nízké emise 

 

 

  Technické údaje kotle L35

        Rozměry, technické parametry kotle

 

 
Hmotnost kg 500
Obsah vodního prostoru dm3 128
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 3,77
Kapacita zásobníku paliva dm3 280
Rozměry kotle: š x h x v    mm 1404 x 928 x 1670
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva mm 624x291
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 - 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle    
? T = 10 K mbar 5,1
? T = 20 K mbar 2,4
Hladina hluku dB < 65dB (A)
Komínový tah mbar 0,20 – 0,25
Přípojky kotle    
- topná voda Js G 6/4”
- vratná voda Js G 6/4”
Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V TN-S
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 120
Elektrické krytí   IP 20

 

 

  Předepsané palivo - hnědé uhlí – ořech 2 

 
Zrnitost [mm] 10 - 25
Teplota tání popela [°C] min. 1500
Obsah bitumenů [%] max. 3,5
Obsah vody [%] max. 20
Obsah popele [%] max. 12
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17
Obsah síry [%] max. 0,9
Měrná sirnatost [g/MJ] max. 0,5
Obsah prachu [%] max. 10

  

   Popis kotle 

Konstrukce kotle

 

• Hlavní částí kotle, vycházejícího z principu spodního přikládání paliva, je kotlové těleso svařované z ocelových kotlových plechů. 
• Všechny části kotlového tělesa, které přijdou do styku s plamenem či spalinami, jsou vyrobeny z plechu tloušťky 5 mm. 
• Konvekční část výměníku je lamelová, do které jsou vloženy ekonomizéry. 

• Pod výměníkem je umístěno spalovací zařízení, které je tvořeno litinovým roštem, keramickým reflektorem, retortou, tzn. litinovým kolenem pro přísun paliva a směšovačem vzduchu. 
• Keramický reflektor usměrňuje hoření, snižuje úletovou prašnost, odráží teplo zpět do hořáku a napomáhá tak k dokonalému spalování. 
• Litinové koleno pro přísun paliva je opatřeno otvory pro vyrovnávaní tlaku spalovacího vzduchu uvnitř retorty, čímž zabraňuje prošlehnutí plamene do podavače při procesu hoření.

• Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. 
• Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podávacího zařízení. 
• Za zásobníkem paliva je nádrž havarijního hasicího zařízení, která rovněž vyúsťuje do šnekového podávacího zařízení.

• Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn před zásobníkem paliva a je napojen na směšovač. 
• Škrticí klapkou na ventilátoru je možno regulovat množství spalovacího vzduchu.

• Vstup a výstup topné vody je situován v zadní časti kotle a je proveden dvěmi vývody s vnitřním závitem G 1 1/2´´ pro připojení k otopnému systému. 
• Vývod se závitem G 1/2´´ slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. 
• V zadní části kotle nahoře je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína.

• Ocelový výměník, jeho víko a také horní a spodní dvířka jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. 
• Ocelový plášť je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. 

 

Regulátor kotle umožňuje nastavení: 

teploty výstupní kotlové vody

automatického režimu podavače paliva a ventilátoru

• parametrů pro útlumový režim

• řízení podavače a ventilátoru ručně

• teploty náběhu oběhového čerpadla včetně jeho doběhu před vypnutím

 

Regulátor je vybaven vstupem pro pokojový termostat.

Havarijní termostat je umístěn ve skříňce regulátoru a slouží k zajištění otopného systému proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu 95 °C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit požadovanou teplotu na kotli. 
• Při vypnutí havarijního termostatu (na regulátoru svítí červená kontrolka) se deblokace musí provést manuálně.

• V případě opakovaného vypnutí limitního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle.

Externí regulátor – na regulátor kotle lze napojit vstup (BEZPOTENCIÁLNÍ) běžných prostorových, resp. ekvitermních regulátorů.

Tavná tepelná pojistka jako součást havarijního hasicího zařízení zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku např. při výpadku elektrického proudu na delší dobu. 

 

  Příslušenství

 

Standardní příslušenství

• návod k obsluze a instalaci kotle

• záruční list

• popelníková zásuvka

• kotlový kartáč

• tavná tepelná pojistka

• seznam smluvních servisních organizací

 

Na přání

• digitální pokojový termostat SIEMENS (dle nabídky)

• ekonomizér

• bojlery DRAŽICE (dle nabídky)

• speciální úprava podavače na pelety 

 

Vybavení kotle objednávané "na přání" není zahrnuto v základní ceně kotle.


 

   Fotografie našich realizací s kotlem BENEKOV L35

     AKTUÁLNÍ CENÍK

 

   Čtěte dále:    INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 

 


copyright © esel – 2008