Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esbeko

Kotelny s kotli Benekov na uhlí, pelety a obilí.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

185. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 01. 09. 2019 od 9 do 13 hod.

184. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 25. 08. 2019 od 9 do 13 hod.

183. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 08. 2019 od 9 do 13 hod.

182. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 14. 07. 2019 od 9 do 13 hod.

181. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 07. 07. 2019 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


archiv-ESEL-Automatický kotel BENEKOV R50

 

  Použití kotle

•  Teplovodní kotel BENEKOV R 50 je určen pro vytápění malých, popř. nízkoenergetických rodinných domků, chat a jiných objektů, jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 49 kW.


  Přednosti kotle

•  automatický provoz kotle
•  možnost spalování obnovitelného zdroje energie v podobě dřevěných pelet nebo obilí (oves, ječmen, pšenice, triticale, kukuřice)
•  mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
•  mechanické čištění teplosměnných ploch výměníku
•  jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
•  nízké provozní náklady
•  3-tahová konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost
•  nízká emisní zátěž pro okolí
•  automatické zapalování kotle (na přání)
•  řízené spalování pomocí lambda-sondy (na přání)
•  modulace tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu (na přání)
•  možnost připojení pneumatického nebo šnekového dopravníku paliva ze skladiště (bunkru) do zásobníku kotle
•  možnost připojení odpopelňovače
•  moderní design

 

  Technické údaje kotle BENEKOV R50

 

        Rozměry a technické parametry kotlů

 

 

Hmotnost kg 729
Obsah vodního prostoru dm3 175
Průměr kouřovodu mm 195
Teplosměnná plocha kotle m2 5,64
Kapacita zásobníku paliva dm3 460
Rozměry kotle: š x h x v    mm 1434x1487x1593
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 610x343
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 - 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle    
? T = 10 K mbar 8,0
? T = 20 K mbar 2,0
Hladina hluku dB < 65dB (A)
Komínový tah mbar 0,20 – 0,25
Přípojky kotle    
- topná voda Js G 6/4”
- vratná voda Js G 6/4”
Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 201
Elektrické krytí   IP 20

 

 

 

 

  Konstrukce kotle

•  Hlavní částí kotle, vycházejícího z principu spodního přikládání paliva, je kotlové těleso svařované z ocelových kotlových plechů. 
•  Všechny části kotlového tělesa na rozhraní spalin a topné vody jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 5 mm. 
•  V přední části kotlového tělesa je spalovací komora s hořákem, v zadní části kotlového tělesa je 3-tahový lamelový výměník, kde dochází k rozhodujícímu předávání tepla ze spalin do topné vody. 
•  Do lamelového výměníku je instalován čistič, kterým pomocí páky na boku kotle lze průběžně čistit teplosměnné plochy.
•  Hořák, vycházející z principu spodního přikládání paliva, je tvořen litinovým roštem, litinovou retortou (kolenem) a směšovačem vzduchu. 
•  Litinové koleno pro přísun paliva je opatřeno otvory pro vyrovnávání tlaku spalovacího vzduchu uvnitř retorty, čímž zabraňuje prošlehnutí plamene do podavače paliva při procesu hoření. 
•  Nad hořákem je keramický reflektor, který usměrňuje hoření, snižuje úletovou prašnost, odráží teplo zpět do hořáku a napomáhá tak k dokonalému spalování. 
•  Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka a tvarové lože pro případnou montáž odpopelňovače.
•  Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí přes turniket do šnekového podávacího zařízení
•  V závislosti na poloze zásobníku paliva vůči kotlovému tělesu je kotel sériově vyráběn ve dvojím provedení:
a) pravé provedení – zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu
b) levé provedení – zásobník je nalevo od kotlového tělesa při pohledu zepředu
•  Na zadní stěně zásobníku paliva je připojovací příruba pro případnou montáž pneumatického nebo šnekového dopravníku paliva ze skladiště (bunkru) do zásobníku. 
•  Za zásobníkem paliva je havarijní hasicí zařízení, které vyúsťuje nad šnekovým podávacím zařízením.
•  Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn před zásobníkem paliva a je napojen na směšovač. Množství spalovacího vzduchu je regulováno řídící jednotkou kotle.
•  Vstup a výstup topné vody je situován v zadní časti kotle a je proveden dvěmi vývody s vnitřním závitem G 1“ pro připojení k topnému systému. Vývod se závitem G 1/2“ v dolní časti napravo slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. 

•  Kotel je ve své zadní části rovněž vybaven dochlazovací smyčkou s termostatickým ventilem, která v případě přetopení kotle slouží pro odvod přebytečného tepla do odpadu.

•  V zadní části kotle nahoře je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína.
•  Kotlové těleso, jeho víko a dvířka jsou izolovány zdravotně nezávadnou izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí.
•  Ocelové opláštění je barevně upraveno kvalitním komaxitovým nástřikem.   Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky kotle

Zabezpečovací prvky, které hlídají bezpečný chod kotle:
•  Havarijní termostat slouží k zajištění topného systému proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu 95 °C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit požadovanou teplotu na kotli.
•  Tepelná ochrana motoru (termokontakt) je součástí motoru podavače paliva a slouží k jeho ochraně před spálením v případě zablokování podavače paliva. Zpětně také vypíná chod ventilátoru, aby v případě této poruchy nedošlo k prohoření paliva do zásobníku. Při běžném provozu je pracovní teplota motoru až 85°C – takovéto oteplení ještě neznamená poruchu.
•  Turniket je zařízení, které mechanicky odděluje palivo v zásobníku od paliva ve šnekovém podávacím zařízení. Takže v případě zpětného zahoření paliva ve šnekovém podávacím zařízení (např. při výpadku elektrického proudu na delší dobu) nedojde ke vznícení paliva v zásobníku.
•  Napínač řetězu je zařízení, kterým se nastavuje míru napnutí řetězu mezi šnekovým podávacím zařízením a turniketem. Tím je zajištěn spolehlivý provoz turniketu během dávkování paliva do šnekového podávacího zařízení.
•  Koncový spínač víka zásobníku paliva slouží k odstavení šnekového podávacího zařízení a ventilátoru z provozu při otevření tohoto víka. Tím je zamezeno provozování kotle při otevřeném víku zásobníku paliva. Po jeho řádném uzavření je kotel opět uveden do provozu.
•  Havarijní hasicí zařízení je dalším zabezpečovacím prvkem proti prohoření paliva do zásobníku. V případě zvýšení teploty nad 95°C na dně zásobníku paliva dojde k otevření termostatického ventilu a ochlazení tohoto prostoru chladicí vodou z vodovodního řádu, popř. z instalované tlakové nádoby
•  Gravitační klapka je umístěna mezi ventilátorem a směšovačem. Během normálního provozu kotle tlak ventilátoru způsobuje vychýlení gravitační klapky ze svislé polohy a tím i otevření cesty pro přívod spalovacího vzduchu do hořáku. Čím jsou vyšší otáčky ventilátoru, tím je gravitační klapka více otevřená. Během útlumu kotle gravitační klapka zůstává ve svislé poloze a zabraňuje tak vlivem přirozeného tahu komína roztočení rotoru ventilátoru a tím neřízenému spalování. POZOR! Z výroby jde kotel s gravitační klapkou zcela otevřenou a zajištěnou proti pohybu šroubem 4,8x9,5. Pro aktivaci gravitační klapky je nutno výše zmíněný šroub odstranit.
•  Dochlazovací smyčka je dalším zabezpečovacím prvkem kotle proti přehřátí. Je tvořena 1“ trubkou umístěnou ve vodním prostoru v zadní části kotlového tělesa a termostatickým ventilem. Ten je připojen k vodovodnímu řádu. Stoupne-li teplota topné vody v kotli nad 95°C, termostatický ventil se otevře a chladicí voda z vodovodního řádu odvede přebytečné teplo z kotle do kanalizace.

•  Zatápěcí klapka je umístěna mezi druhým a třetím tahem v horní části lamelového výměníku a slouží k regulaci teplot spalin na výstupu z kotle.
•  Při provozování kotle, kdy teplota spalin je vyšší než 100°C, musí být zatápěcí klapka uzavřena, tj. stavěcí šroub zatápěcí klapky ve vrchním poklopu kotlového tělesa je zašroubován na maximum. 
•  Při zátopu (studený komín) nebo při dlouhodobém provozování kotle na nižší výkony doporučuje se provozovat kotel s pootevřenou zatápěcí klapkou tak, aby teplota spalin neklesla pod 100°C. V tomto případě stavěcí šroub zatápěcí klapky ve vrchním poklopu kotlového tělesa je zapotřebí částečně odšroubovat.   Příslušenství kotle

Standardní příslušenství
 
•  návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list
•  přídavný rošt
•  popelníková zásuvka
•  hráblo čištění
•  seznam smluvních servisních organizací

Příslušenství na přání 
pneumatický dopravník paliva
•  odpopelňovač
•  pneumatický dopravník paliva
Příslušenství na přání není zahrnuto v základní ceně kotle. 
  Obsluha kotle uživatelem 

Zátop v kotli 

•  Zkontrolovat množství vody v topném systému.
•  Zkontrolovat, zda uzavírací armatury mezi kotlem a topným systémem jsou otevřeny.
•  Zkontrolovat funkčnost oběhového čerpadla.
•  Vyčistit hořák a popelníkovou zásuvku.
•  Naplnit zásobník předepsaným palivem. Po doplnění zásobník pečlivě uzavřít, aby bylo zabráněno případnému nasávání falešného vzduchu do hořáku přes šnekové podávací zařízení.
•  Připojit kotel k elektrické síti (230V/50Hz) pomoci kabelu s vidlicí.
•  Zapnout hlavní vypínač na řídící jednotce kotle.
•  Je-li kotel vybaven automatickým zapalováním, ponechat kotel bez zásahu. Řídící jednotka vyhodnotí stav kotle a provede zátop. Během zátopu i provozu kotle musí být dvířka trvale uzavřena.
•  Není-li kotel vybaven automatickým zapalováním, je nutno zátop provést ručně. 
• Pomoci ručního režimu řídící jednotky dopravit palivo do spalovacího prostoru kotle
•  Šnekové podávací zařízení ponechat zapnuto tak dlouho, dokud se palivo neobjeví v hořáku (cca 2 cm pod hranou roštu). Následně šnek vypnout, na palivo umístit podpal (např. papír, suché dřevní štěpky, PEPO, tuhý líh nebo jiný prostředek, určený pro tyto účely), zapálit jej a ponechat, dokud se dobře nerozhoří (cca 1 až 2 min). 
•  Pak lopatkou přidat na hořící podpal malé množství předepsaného paliva a zapnout ventilátor. V případě, že oheň uhasne, postup ručního zátopu opakovat. Uzavřít dvířka a nechat oheň dobře rozhořet (cca 3 až 5 min).   Provoz kotle

•  Po rozhoření paliva kotel přejde do automatického provozu, kdy je v provozu jak ventilátor, tak cyklování šnekového podávacího zařízení. Na displeji řídící jednotky jsou zobrazeny základní údaje týkající se topení kotle.
•  Provoz kotle je automatický a to do té doby, dokud není dosažena nastavená teplota vody na řídícím termostatu. Jakmile se toho dosáhne, přejde kotel automaticky do režimu ”útlum”, kde setrvá do doby poklesu teploty topného média pod nastavenou hodnotu řídícího termostatu.
•  Při výpadku napájecího napětí (230 V, 50 Hz) si řídící jednotka kotle zapamatuje svůj stav a ten zachová po obnovení napájení.
•  Pokud teplota topné vody překročí 95°C, zareaguje havarijní termostat, který nezávisle na řídící jednotce odstaví kotel z provozu. Při vypnutí havarijního termostatu řídící jednotka signalizuje přehřátí.
•  Havarijní termostat lze zapnout až po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 °C a to tak, že se vyšroubuje černá krytka na havarijním termostatu a stlačí červené tlačítko. Černou krytku nutno následně opět našroubovat na původní místo.
•  Aby nedocházelo k nežádoucímu spínání havarijního termostatu vlivem tepelné setrvačnosti kotle, doporučuje se provozovat kotel na teplotách výstupní topné vody do 85°C.
•  V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle. 


  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

•  kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospělé, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.
•  dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
•  při dopravě paliva do spalovacího prostoru před zatápěním je nutno provádět kontrolu množství paliva v hořáku vizuálně, nikoliv vkládáním rukou do retorty. Hrozí nebezpečí poranění otáčející se šnekovou hřídelí.
•  k zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.
•  pozorování plamene během provozu kotle se provádí okénkem v horní části dvířek. Pokud je zapotřebí během provozu kotle dvířka otevřít (např. pro odstranění popela z popelníkové zásuvky), je třeba mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker do prostoru kotelny. Pak je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít. Otevírání dvířek během provozu kotle nutno provádět opatrně, tzn. mírně je pootevřít, vyčkat, až spaliny odvětrají ze spalovací komory a až pak je lze otevřít úplně.
•  při provozu kotle je nutné mít pečlivě uzavřené víko zásobníku.
•  palivo se plní do zásobníku maximálně do výšky cca 30 mm pod spodní hranu plnicího otvoru tak, aby bylo zajištěno spolehlivé uzavření víka zásobníku paliva.
•  během provozu kotle je zakázáno jakýmkoli způsobem jej přetápět.
•  na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
•  při vybírání popela z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.
•  při provozu kotle na nižší teplotu než 60°C dochází k rosení ocelového kotlového tělesa a tím k tzv. nízkoteplotní korozi, která zkracuje jeho životnost. Proto kotel musí být provozován při teplotě 60°C a vyšší.
•  po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
•  je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle. 


  Údržba kotle

•  Je nutno dbát na včasné doplňování paliva. Pokud v zásobníku zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžitě doplněno, aby nedocházelo k nasávání „falešného“ vzduchu, popř. zakouření zásobníku. Pozor na opětovné správné uzavření víka zásobníku paliva!
•  Je-li kotel správně seřízen, popel je v podobě jemného šedého prášku, který se hromadí v popelníkové zásuvce
•  Spalovací prostor je samočisticí a při běžném provozu kotle vyžaduje popelníková zásuvka vyprázdnit 1x za týden. Pro tuto činnost je nutno použít ochranné rukavice.
•  Při nepřetržitém provozu kotle se doporučuje 1x za týden vyčistit teplosměnnou plochu kotlového tělesa pomoci čističe. K tomu slouží páka na boku kotle. Dochází totiž k zanášení teplosměnných ploch, což může značně ovlivnit přenos tepla a tím účinnost kotle. 
•  Nelze opomenout rovněž občasné (1 až 2x za rok) vyčištění směšovače vzduchu. Jeho zanesení totiž zhoršuje proudění spalovacího vzduchu do trysek hořáku. Minimálně 1 h před čištěním směšovače je nutno kotel odstavit z provozu na hlavním vypínači. Po ukončení topné sezóny nutno kotel kompletně celý pečlivě vyčistit. 
•  Minerály obsažené v palivu mohou během provozu kotle v prostoru ohniště na retortě vytvářet tvrdé usazeniny, které mohou následně způsobit úplné zablokování šnekové hřídele podávacího mechanismu. Pro vyhnutí se riziku tohoto jevu se doporučuje minimálně 1x za měsíc kontrolovat prostor hořáku a v případě výskytu tvrdých usazenin na retortě je nutno nalepenou masu mechanicky odstranit.
•  Dále se doporučuje občasné vnější očištění motoru s převodovkou a ventilátoru. Čištění nutno provádět suchým štětcem. Kotel v této době musí být odpojen od přívodu elektrické energie.
•  Nad hořákem kotle je umístěn žáruvzdorný keramický reflektor. Ten nevyžaduje žádnou zvláštní pozornost. Jakýkoliv popílek, který se na povrchu reflektoru usadí, může být pravidelně odstraňován, neovlivňuje však jeho funkci.
•  Pro spolehlivý provoz turniketu během dávkování paliva do šnekového podávacího zařízení je nutno udržovat správné napnutí řetězu, tj. prohnutí řetězu uprostřed mezi řetězovými koly musí být v rozmezí 6 až 10 mm. Toho lze docílit seřízením napínače řetězu a to tak, že se povolí 2 zajišťovací matice M12 na napínači, tělo napínače se axiálně posune tak, aby došlo ke správnému napnutí řetězu a zpětně se aretuje 2 zajišťovací matice M12. Při kontrole napnutí řetězu i při jeho seřizování nutno kotel odstavit z provozu. Hrozí nebezpečí poranění rukou!
•  Pro případ zablokování šnekového podávacího zařízení je jeho motor chráněn proti poškození termokontaktem (pracovní teplota motoru podavače paliva je až 85°C), který odstaví po překročení kritické teploty z provozu motor podavače i ventilátor. Pokud k tomu dojde, je nutné kotel vypnout, vyjmout vyprazdňovacím otvorem v zásobníku palivo a závadu odstranit.
UPOZORNĚNÍ: Před provedením této operace je nutno se ujistit, že je kotel odpojen od přívodu elektrické energie (vidlice vytažena ze zásuvky).
•  Jelikož je v prostoru hořáku za provozu ventilátoru vytvářen mírný přetlak, je nutno dbát na dokonalou těsnost kotle (dvířka kotle, vrchní poklop kotlového tělesa, čisticí otvor směšovače, víko zásobníku paliva, apod.).
•  Občas provést vizuální kontrolu havarijního hasicího zařízení.
•  Pokud dojde k havarijnímu stavu (výpadek elektrické energie na delší dobu, apod.) a dojde k prohoření paliva k zásobníku paliva, vlivem zvýšení teploty se otevře termostatický ventil a dojde k uhašení paliva vodou z vodovodního řádu, popř. z instalované tlakové nádoby.
Před opětovným uvedením kotle do provozu nutno z kotle odstranit mokré palivo, naplnit tlakovou nádobu a provést zátop běžným způsobem. 
•  Je-li součástí havarijního hasicího zařízení tlaková nádoba, minimálně 1x za rok nutno provést kontrolu tlaku vzduchu v nádobě. Je zapotřebí odstranit víčko ventilku na nádobě a běžným motoristickým tlakoměrem změřit tlak vzduchu. Je-li tlak nedostatečný, kompresorem či hustilkou tlak upravit na hodnotu 2 bar.
•  Šneková převodovka je výrobcem standardně plněna syntetickým olejem, proto není její další údržba nutná.
 

 

 

  Fotografie našich realizací s kotlem BENEKOV R50

 

     AKTUÁLNÍ CENÍK

 

 

 

  Čtěte dále:  CosmoTHERM U25

 


copyright © esel – 2008