Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esbeko

Kotelny s kotli Benekov na uhlí, pelety a obilí.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Montáž kotlů Benekov: FAQ / Rady a nápady ke kotlům Benekov


    FAQ - Nejčastější otázky ke kotlům BENEKOV    Je možno umístit zásobník paliva u kotlů BENEKOV z druhé strany?

Ano, kotle Benekov se dodávají ve dvou provedeních a to pravé a levé. Tento údaj je nutno specifikovat při objednání.
Strana kotle se uvádí dle násypky z čelního pohledu.


   Jaký potřebuji průměr průduchu v komíně pro připojení kotlů Benekov?

Konstrukce komína musí být taková, aby zajistila potřebný přirozený komínový tah (rozmezí 15 až 25 Pa v závislosti na jmenovitém výkonu kotle). Doporučujeme průměr minimálně 150 mm a účinnou výšku komínu minimálně 6 metrů. Přesné stanovisko vydá kominická firma s příslušným oprávněním k revizi komína.


  Jedná se o zplyňovací způsob spalovaní v kotlích Benekov?

Ne, všechny kotle Benekov jsou vybaveny hořákem s tzv. technologií spodního přívodu paliva.


   Jak často se v kotli zatápí?

Díky regulaci toku paliva do hořáku v kotlích BENEKOV není nutné časté zatápění, v mnoha případech postačuje provést zátop uhlím jen 1x ročně.
U kotlů řady R nebo S vybavených automatickým zapalováním se kotel zapaluje a odstavuje z provozu sám.


  Jak často se kotel čistí?

Tento interval se nedá jednoznačně stanovit. Záleží na mnoha faktorech, od kvality paliva, typu výměníku, výkonu kotle až po Vámi nastavené parametry, při kterých kotel pracuje.

Jednoznačně nutné je čistit kotlové tělesa v krátkých intervalech u kotlů řady LT s litinovým výměníkem, a to nejméně 1 x týdně, doporučujeme spíše 2 x týdně. Litinové kotle mají kotlové těleso řešeno horizontálně, a spaliny se proto rychle usazují.

U kotlů s ocelovým výměníkem někteří uživatelé čistí kotlové těleso každých 14 dní, jiní nečistí kotel celou topnou sezónu. Ocelové kotle Benekov jsou konstruovány s vertikálním výměníkem, kde se spaliny usazují relativně pomalu. Obecně doporučujeme kotel čistit v intervalech jednou za 2 až 4 týdny. Kotel se Vám za to odvděčí nižší spotřebou paliva (dle sdělení uživatelů, kteří s kotlem experimentují, je v tomto případě úspora až 20%).


   Může mi kotel připojit švagr, který je topenář?

Pro uznání záruky na naše výrobky musí kotel instalovat odborná montážní firma, která byla u nás proškolena k instalaci. Zároveň uvedení kotle do provozu musí být provedeno odbornou servisní firmou, která má k tomu námi vydané platné oprávnění.
Neodborná instalace kotle v řadě případů způsobuje zvýšené nároky systému na palivo (a tím vyšší provozní náklady) a v horších případech vede k nefunkčnosti systému.
Instalace kotle svépomocí nebo firmou, která k tomu nemá platné oprávnění, v žádném případě nedoporučujeme.
Rovněž dotační tituly (kotlíková dotace nebo nová zelená úsporám) výslovně vyžadují, aby kotle byly instalovány montážní firmou s platným certifikátem od výrobce, jinak žadatel na dotaci nemá nárok.


   Chtěl bych kotel BENEKOV, ale mám stísněné podmínky pro dopravu do kotelny?

Nevadí, všechny kotle BENEKOV lze rychle a jednoduše rozdělit na dvě až tří základní části a ty samostatně dopravit do kotelny, smontovat a následně uvést kotel do provozu.


  Chtěl bych si v systému ponechat starý elektrokotel a starý kotel na tuhá paliva - můžu?¨

Ano, můžete. Mnoho kotlů BENEKOV je zapojeno v topném systému s kotli na jiná paliva. Kotle řady C, R nebo S s řídící jednotkou Siemens Climatix umožňují napojení dalšího kotle do kaskády.


   V dolní části kotle BENEKOV mám po zatopení vodu - je kotel prasklý?

Ne, jedná se o kondenzát, který se po dosažení požadované teploty (nad 60°C) odpaří. Toto je zcela běžný jev při prvním zátopu.


   Je dobré mít kotel BENEKOV napojen i na zásobník pro ohřev teplé užitkové vody?

Ano, je to dobré řešení z hlediska zajištění dlouhé životnosti kotle a zajištění správných teplotních podmínek, při kterých mají být tyto kotle provozovány.


   Jakou výhodu oproti konkurenčním kotlům má umístění zásobníku paliva mimo kotel?

Výhod je mnoho a z těch nejdůležitějších uvádíme:

  • nepotřebujete mít vysoké stropy v kotelně,
  • máte perfektně oddělený prostor zásobníku od spalovacího prostoru,
  • nebude hrozit zplyňování paliva v zásobníku a případná exploze,
  • můžete přikládat kdykoli chcete,
  • do zásobníku vidíte, aniž by jste k tomu museli použít schody nebo žebřík, atd.


   Je nutno mít i ekvitermní regulaci?

Nutné to není. Pokud ale chcete mít opravdu automatickou kotelnu se vším všudy a chcete ušetřit každoročně až 20% paliva, je dobré si ji pořídit. I když je to další investice, určitě se vyplatí.
U kotlů vybavených řídící jednotkou Siemens Climatix 2 je ekvitermní regulace obsažena přímo v této jednotce.


   Mohu nechat kotel bez dozoru 2-3 dny?

Samozřejmě. Uživatelé kotlů BENEKOV mohou nechat kotel bez dozoru i několik dní. Před opuštěním vytápěného objektu uživatelé uvedou kotel pomoci nadřazené regulace (pokojový termostat nebo ekvitermní regulace) do útlumu (temperování). Kotel v tomto stavu je schopen vydržet i několik dní.


   Co se stane, když včas nedoplním zásobník paliva?

Po vyprázdnění zásobníku paliva dojde k vyhasnutí kotle a jeho následnému odstavení z provozu.


   Co se stane při výpadku elektrického proudu?

Pokud se jedná o krátkodobý výpadek elektrického proudu, nemá to vliv na chod kotle. Po obnovení dodávky elektrického proudu, je kotel uveden do automatického provozu dle posledního nastavení parametrů v regulátoru.
Pokud je výpadek elektrického proudu delší, dojde k vyhasnutí kotle. Po obnovení dodávky elektrického proudu je nutno kotel uvést do provozu běžným způsobem.
Může se stát, že při delším výpadku elektrického proudu palivo prohoří do zásobníku paliva až k tepelné pojistce, která se roztaví a voda z havarijního hasícího zařízení zamezí vznícení paliva v zásobníku. V tomto případě je nutno kotel odstavit z provozu, vyčistit šnekový podavač, vyměnit tepelnou pojistku a znovu zatopit.


   Jak poznám, zda mi stačí kotel o jmenovitém výkonu 15 kW, 25 kW anebo zda již potřebuji kotel větší (42 kW, 49 kW)?

Na tuto otázku Vám nejlépe odpoví projektant, který projektoval Váš topný systém. Pokud se jedná o nový, nízkoenegretický dům, s velkou pravděpodobností bude postačovat kotel o výkonu 15 kW. Jedná-li se o starší standardní rodinný dům (tepelně nezaizolován), dá se předpokládat, že bude postačující kotle o výkonu 25 kW. Pokud vytápěným prostorem má být středně velký objekt (dvojdomek, menší provozovna, kancelářská budova apod.), doporučujeme použít kotel BENEKOV o výkonu 42, resp. 49 kW.
Podle našich zkušeností si většina zákazníků na českém trhu kupuje kotle o jmenovitém výkonu 20 až 25 kW.
V každém případě nedoporučujeme kotel předimenzovat. Pro velkou řadu rodinných domů jsou kotle o jmenovitém výkonu 15 až 20 kW dostačující.


   Co se stane, když nemá kotel odběr tepla a dojde k jeho přetopení?

Po dosažení teploty 95°C se kotel vypne pomocí havarijního termostatu, který je součástí standardní výbavy kotle. Po poklesnu teploty uvnitř kotle (asi pod 85°C) je potřeba havarijní termostat znovu aktivovat, aby se kotel uvedl opět do chodu. V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu přehřívání kotle.


   Jaké jsou záruční podmínky a servis?

Záruka na kotel a jeho součástí je 24 měsíců. Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení kotle do topného systému tak, aby teplota vratné vody do kotle byla automaticky hlídána a byla vyšší než 50 °C.

Poskytování záruky se řídí platným reklamačním řádem. Mezi nejdůležitější pravidla pro uznání záruky patří:
- kotel byl nainstalován firmou s platným oprávněním k instalaci kotlů Benekov
- kotel byl uveden do provozu servisní firmou s platným oprávněním k uvádění kotlů Benekov do provozu.
- kotel je používán v souladu s návody k obsluze.


   Jaká je životnost kotle?

Tento údaj lze těžko stanovit, neboť ho ovlivňuje mnoho faktorů, zejména správné zapojení kotle do topného systému (tepelná ochrana zpátečky proti nízkoteplotní korozi). Jelikož se jedná o kotle s ocelovými výměníky, dá se předpokládat při správném zapojení životnost cca 15 – 20 let.


   Je nutné kotle BENEKOV zapojit do topného systému s akumulačními nádržemi ?

Ne není. Protože se jedná o kotle automatické, dají se provozovat dlouhodobě na snížený výkon. Nutné je zapojení kotle k akumulační nádrži tehdy, pokud je ke kotli přikoupeno automatické zapalování.


   Co to znamená, že kotel je automatický?

Po ručním doplnění paliva do zásobníku je toto palivo šnekovým dopravníkem automaticky podáváno do hořáku. Řídící jednotka vyhodnocuje kolik tepla je nutno předat do topného systému a moduluje výkon kotle. Čím lepší řídící jednotka, tím méně úprav nastavení výkonu provádí uživatel.
Při výrazných změnách venkovních teplot je nutno u jednodušších řídících jednotek manuálně upravovat nastavení výkonu kotle tak, aby nedošlo k jeho přehřátí nebo naopak aby nedával příliš nízký výkon.
Množství automatiky a komfortu záleží na výši vstupní investice. Čím více zákazník investuje do přídavných zařízení (automatické podávání paliva z externího zásobníku, odpopelňovací zařízení apod.) tím méně času u kotle pak musí trávit a tím více je kotel automatický.
Pokud si zákazník nepořídí externí zásobník, tak je zapotřebí ručně plnit zásobník paliva u kotle. Dále je nutno v pravidelných intervalech ručně vynášet popel, čistit kotlové těleso apod.


   Stává se, že při provozování kotle BENEKOV se na stěnách zásobníku paliva objeví kapky vody (zásobník "rosí"). Proč a jak se tomu vyhnout?

Příčin může být několik:

1.) Došlo k poškození parafinové zátky havarijního hasicího zařízení. Je nutno vyprázdnit zásobník paliva, z dna zásobníku demontovat poškozenou parafinovou zátku a instalovat novou. Nakonec naplnit vodou nádrž havarijního hasicího zařízení.

2.) V kotli je používáno mokré palivo (toto riziko existuje především u uhlí). Je nutno přejít na spalování suchého paliva.

3.) Teplota v kotelně je nízká (cca 12 °C a méně) a dochází ke kondenzaci teplého vzduchu v kotli na studených stěnách zásobníku paliva. Pro odstranění tohoto jevu je zapotřebí zajistit zvýšení teploty vzduchu v kotelně (izolace stěn kotelny, instalace radiátoru do kotelny apod.)


   Mám středně velký rodinný dům, jaký kotel mi doporučujete?

Výkon kotle se určuje podle tepelných ztrát vytápěného objektu. K doporučení vhodného typu a výkonu kotle pro váš objekt potřebujeme znát celkové tepelné ztráty vytápěného objektu. Orientačně se dá určit výkon kotel podle současného kotle. Respektive podle jmenovitého výkonu současného kotle. Zašlete nám tedy údaje o tepelných ztrátách vytápěného objektu, nebo údaje o současném kotli, zejména typ a jmenovitý výkon.

 


   Čtěte dále: Slovníček pojmů


copyright © esel – 2008