Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esbeko

Kotelny s kotli Benekov na uhlí, pelety a obilí.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Montáž kotlů Benekov: Reportáž ze školení v Benekovu

Reportáž ze školení odborníků firmy esel technologies ve firmě Benekov

Dne 8.7.2008 (poslední aktuální školení jsme absolvovali 4.6.2015) proběhlo v areálu firmy BENEKOVterm s.r.o. (dále jen Benekov) v Horním Benešově mimořádné školení, jehož se účastnilo jak vedení firmy esel technologies s.r.o., tak i všichni naši obchodní zástupci a technici, prodávající automatické kotle Benekov zákazníkům po České republice i na Slovensku.

Na začátku školení jsme byli uvítáni vedením firmy Benekov v čele s ředitelem firmy panem Leopoldem Bendou, vedoucím obchodního a ekonomického úseku ing.Leopoldem Bendou mladším, vedoucím zahraničního prodeje Dipl.-ing. Markem Procházkou a vedoucím vývoje Ing. Romanem Svaczynou

Ing.Roman Swaczyna přednáší o kotli S25 Ing.Roman Swaczyna přednáší o kotli S50
Dipl.-ing. Marek Procházka přednáší o nové řídící jednotce  Dipl.-ing. Marek Procházka přednáší o nové řídící jednotce
 
Tato událost je pro nás velmi významná, neboť jsme byli jako první firma v ČR a na Slovensku pozváni na seznámení s novou řídící jednotkou Technomatic 3007. Ta by měla již od 1.8.2008 nahradit staré řídící jednotky Technomatic 3006 na všech kotlích řady BENEKOV R a do budoucna i nové řady S.
A právě automatické kotle řady S - BENEKOV S25 a S50 - byly dalším důvodem našeho školení v Benekovu. 
O tyto kotle, které na našem trhu dosud chybí, je značný zájem hlavně mezi dřevozpracujícími a lesními podniky , které mají možnost dostat se ke štěpce.
Kotle BENEKOV S50 se vůči konkurenci vyznačují tím, že se nacházejí v segmentu levnějších automatických kotlů na toto palivo, takže se čeká i větší zájem o ně ze strany domácností. Základní cena typu BENEKOV S25 činí 149.000 Kč bez DPH, typ BENKOV S50 pořídíte za 200.000 Kč bez DPH. 

Prezentace nové řídící jednotky ve zkušebně Prezentace nového kotle BENEKOV S 50
 
Jednou z mnoha fází školení bylo seznámení se s výsledky zkušebny Benekovu, s technickými parametry kotlů, s parametry emisí a podávacích zařízení, s možnostmi umístění různě velkých násypek, a zejména s informacemi, co se bude ještě vylepšovat do budoucna.

Byli jsme seznámeni se zařízením Technomatic TN 3007, hlavně co se týká změn vůči typu TN 3006, který již není v současnosti instalován na kotle Benekov. 
Největší změnou u TN 3007 je, že má daleko větší počet výstupů a tím pádem i daleko větší možnost řízení různých zařízení. Tento typ je šit na míru firmě Benekov a je schopen již ovládat dva motory, zapalovač, odtahový ventilátor, odpopelňovač a zavápňovač a další případné periferie.
Co se týká vylepšení z hlediska ovládání dvou motorů, budou se umět kotle řady R a S samy zapálit, samy hořet jen v případě, kdy to bude potřeba, a samy zase zhasnout.
Celá tato činnost může být ovládána buď prostorovým termostatem nebo lepší ekvitermní regulací, která má daleko citlivější řízení s ohledem na měnící se venkovní teplotu.
Nový Technomatic TM3007 umí také daleko lépe pracovat se všemi perifériemi, takže díky němu je mnohem lepší práce s nastavováním činnosti např. odpopelňovačem a odvápňovačem

Kotel BENEKOV S50 byl po cca 10 min. na provozní teplotě a začal již modulovat výkon. Ing.Svaczyna odpovídá na otázky účastníků po provedení zapálení kotle BENEKOV
 
Ve zkušebně firmy Benekov nám byl poté prezentován Technomatic 3007 živě. Mohli jsme si sami prolistovat celou řídící jednotku, podívat se v reálu, jak se jednotka chová, jak pracuje s jedním a se dvěma motory, jak funguje se zapalováním, nebo jak je kotel ovládán prostorovým termostatem.
Byla nám také představena funkce, která je integrována do Technomaticu poprvé. Tou je kontrola všech periferií, tzn. že zde již funguje testovací program, který projede všechny periferie, a bez toho aniž by bylo nutné zatápět, provede kontrolu všech externích zařízení a jejich správné zapojení a funkčnost. 

Pracovníci Benekovu kompletně nasimulovali všechny funkce této jednotky, které následně proběhly na kotli BENEKOV R15. Tento kotel je v současnosti nainstalován ve zkušebně Benekovu a probíhá na něm neustálé zdokonalování roštů, hořáků pro spalování pelet a celá řada dalších testů, které by měli všichni noví zákazníci ocenit.
Na vlastní oči jsme viděli, jak dal prostorový termostat pokyn k zapálení kotle, jak kotel zkontroloval veškeré své části, provedl zapálení a dodávku paliva, a na základě pokynu z prostorového termostatu, kdy bylo nasimulováno, že objekt je již vytápěn, došlo k přerušení dodávky paliva z násypky. Následně pak došlo ke shoření zbytku paliva ve šneku a retortě, k uhašení kotle, k ochlazení hořáku pomocí primárního ventilátoru a nakonec k usnutí kotle ve stavu STAND BY, kdy kotel čekal na další pokyny prostorového termostatu. 

                     Samozapálení kotle BENEKOV S50 Najetí na jmenovitý výkon kotle BENEKOV S50
 
Shlédli jsme také výstavu 65 druhů paliv, které jsou v ČR a SR k dispozici pro spalování v kotlích Benekov. Ne všechna paliva mají příznivé parametry z hlediska výhřevnosti, ale zhruba 95% z nich je možno dokonale spalovat v určitých kotlích firmy Benekov. 

Výstavka vzorků paliv Štěpka vhodná pro kotle BENEKOV S50
 
Další ze série prezentací nás čekala ve zkušebně č.2, kde je nainstalován nový kotel BENEKOV S50 včetně dopravníkových cest na štěpku
Stačilo opět stisknout jediné tlačítko, kotel zkontroloval veškeré své funkce, lambda sonda zjistila zbytkový kyslík, proběhla dodávka paliva, došlo k zapálení, a za 44 sekund od něho již byly viditelné plameny, které začaly okamžitě produkovat tepelnou energii. Během krátké doby proběhlo úplné zapálení a najetí kotle na zhruba 63% výkon. Zařízení běželo naprosto bez problémů, tiše, s nízkým úlety a malou popelnatostí…, prostě tak, jak by to mělo u spalování štěpky být. 

Prohlídka kotle BENEKOV MGM15, který není určen pro český a slovenský trh.  Prohlídka kotle S25 na montážní lince
Prohlídka kotle S25 na montážní lince Prohlídka kotle S25 na montážní lince

Poté jsme využili faktu, že se na montáži právě dokončovala výroba série kotlů BENEKOV S25, které byly určeny na export. Přímo v montážní hale jsme se mohli seznámit s kotli BENEKOV S25, zjistit čím se liší od kotlů typu BENEKOV S50, a mohli jsme si také prohlédnout dělníky přímo při kompletaci těchto kotlů.

Na montážní lince jsme objevili kotle MGM 15, které jsou určeny pouze pro vývoz na dánský a švédský trh. I tyto - nám dosud neznámé - kotle jsme měli možnost mimořádně vidět a částečně si je „osahat“. 

         Prohlídka kotle BENEKOV MGM15  Prohlídka kotle BENEKOV MGM15

Po prohlídce montážní linky jsme si prohlédli nové sklady náhradních dílů kotlů Benekov a pak jsme se přemístili do výrobních hal. 
Zde nám byl představen nový laser od firmy TRUMF, což je výkonný laser, kterého jsou v České republice pouze čtyři kusy. 
Na tomto zařízení jsou již „páleny“ všechny součásti všech typů kotlů BENEKOV od modelové řady 2009, které jsou již dnes k dostání jen u naší firmy esel technologies s.r.o. 
Kotle, které zákazníci kupují jinde, mohou být ze starších zásob a tudíž nemusí být touto špičkovou technologií zpracovány.
Byla nám zde předvedena velice zajímavá ukázka funkce laseru a vypalování výpalků. Měli jsme rovněž možnost vidět další NC stroje ze sortimentu Benekov: NC ohraňovací lis, NC plazmu a NC tabulové nůžky

Prezentace funkcí pálicího laseru Prezentace funkcí pálicího laseru
 
Poté následovala prohlídka svařovny, kde jsme se seznámili se svařovacím postupem nových kotlů S25 a S50 a byli jsme zavedeni na místo, kde se Benekov chystá stavět další montážní a skladovací haly pro rozšíření výroby automatických kotlů. 

Obrobna  NC nůžky
Svařovna  Původní verze zásobníku paliva pro kotel S25 – nová je ve tvaru osmihranu
 
Po instruktáži ve výrobních prostorách nám byla představena architektonická studie budoucího rozvoje areálu firmy Benekov. Tato studie byla připravena pro výrobu až 10.000 automatických kotlů Benekov ročně v budoucích letech.
Firma Benekov nám prezentovala i další výrobky, jdoucí v současnosti do vývoje, u nichž se již plánuje jejich zkoušení a postupné uvádění do života.

V průběhu celého dne probíhaly v rámci školení různé debatní kroužky jednotlivých účastníků, na jejichž základě jsme si vzájemně vyměňovali informace jak směrem od výrobce k nám, tak i z naší strany směrem k výrobci.
Vedení obou firem se společně domluvilo na další schůzce, na níž nám budou již oficiálně prezentovány výsledky zkoušek kotlů BENEKOV S25 a S50. 

                      Otvor pro topení kusovým dřevem u kotle S50 Rozpracovaný kotel S25 na montáži

Na separátním jednání vedení firem Benekov a esel technologies s.r.o. byly prezentovány obchodní výsledky naší firmy za 1.pololetí roku 2008
Tyto výsledky jsou velice pozitivní, protože ačkoliv celou Evropu postihla recese z hlediska investic do automatického vytápění, prodala firma esel technologies s.r.o. stejné množství kotlů jako v loňském roce s tím, že objednávky na další desítky kotlů má již Benekov v evidenci a průběžně je vyřizuje.
Tyto výsledky je však potřeba poměřovat optikou faktu, že v současnosti, kdy všichni stávající odběratelé snížili odběry automatických kotlů až o 30%, zůstává firma esel technologies s.r.o. jediným prodejcem na českém trhu, který si zachoval předloňské i loňské výsledky prodeje.
Z hlediska predikce na 2.pololetí má firma esel technologies s.r.o. předobjednáno u Benekovu zhruba 146 kotlů, které by měla ve zbytku roku prodat svým zákazníkům.

Libor Směja
www.estech.cz  


   Zpět na:   Automatické kotle a příslušenství


copyright © esel – 2008